وارن بافت از برگ برنده خودش رونمایی کرد؛ سهام شرکت چاب! - azki sarmayeh blog AzkiSarmayeh Blog

وارن بافت از برگ برنده خودش رونمایی کرد؛ سهام شرکت چاب!

وارن بافت پس از مخفی نگه داشتن هویت سهامش تصمیم به رونمایی از آن گرفت!

وارن بافت در هفته گذشته از سهام پنهان خود رونمایی کرد! او پس از سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت چاب، سهام این شرکت را به عنوان برگ برنده بعدی خود معرفی کرد. بافت با خرید 26 میلیون از سهام این شرکت سعی به مخفی نگه داشتن هویت این شرکت داشت! او سپس در مراسمی رسمی در روز چهارشنبه شرکت چاب را به دنیا معرفی کرد.

شرکت چاب یک پلتفرم ارائه دهنده بیمه است و به گفته وارن بافت، پلتفرم‌های ارائه دهنده بیمه همان سهامی بودند که برکشایر را ساخته‌اند. شرکت چاب در روز پنجشنبه و یک روز پس از رونمایی شدن با رشد 4.7 درصدی رو به رو شد و انتظار می‌رود که در زمانی کوتاه، سهام این شرکت به رشد چشمگیری دست‌یابد.