فروپاشی صنعت نی شکر در کوبا - azki sarmayeh blog AzkiSarmayeh Blog

فروپاشی صنعت نی شکر در کوبا

صنعت نی‌شکر در کشور کوبا پس از سال‌ها با شکست مواجه شد

کارمندان شرکت یوموری نقل می‌کنند: “ما از زمانی که به یاد داریم در زمین‌های نی شکر کوبا در حال کار کردن بودیم. افرادی در این زمان‌ها مشغول به کار هستند که از زمان کودکی در زمین‌های نی‌شکر کار می‌کنند. قطع کردن نی‌شکر تنها چیزی است که مردان ما در این زمین‌ها می‌دانند.”

صنعت نی شکر در کوبا یکی از منابع اصلی درآمد و کالاهای صادراتی کوبا به حساب می‌آمد، اما قبل از فروپاشی این صنعت! صنعت شکر برای صدها سال یکی از اصلی‌ترین صنعت‌های کوبا بوده اما امروزه این صنعت در بدترین وضعیت خود به سر می‌برد. برداشت و ارسال نی‌شکر در کوبا به پایین‌ترین حد خود رسیده. امسال کوبا تنها عدد 350 هزار تن از نی‌شکر را صادر کرده. در مقایسه با سال 2019 که رقم صادرات نی‌شکر کوبا 1.3 میلیون تن بوده.