سهام پلتفرم ردیت (Reddit) افزایش پیدا کرد! - azki sarmayeh blog AzkiSarmayeh Blog

سهام پلتفرم ردیت (Reddit) افزایش پیدا کرد!

با آغاز همکاری این شرکت و دو پلتفرم هوش مصنوعی، سهام این شرکت رشد ده درصدی را تجربه کرد

با اعلام بسته شدن قرارداد شرکت ردیت با هوش مصنوعی OpenAI، سهام این شرکت شاهد رشد بیش از 10 درصد در طول چندین روز اخیر بود. همچنین با اعلام این قرارداد، دو شرکت ردیت و چت‌جی‌پی‌تی به توافق رسیدند که این هوش مصنوعی به محتوای این پلتفرم دسترسی داشته باشد و ویژگی‌های جدید را به این پلتفرم معرفی کند.

همکاری شرکت Reddit با این دو هوش مصنوعی می‌تواند به میانگین درآمد این شرکت بی‌افزاید و سهام این شرکت را ارزشمندتر کند.این دو هوش مصنوعی توانایی بهبود محتوا و عکس‌های این پلتفرم را دارند و می‌توانند به تجربه کاربری بهتر کمک کنند.

 

سایت سرمایه گذاری ازکی‌سرمایه